Over ons

Van der Valk Hotels & Restaurants is het grootste horecaconcern van Nederland. Al meer dan 150 jaar lang bouwen diverse generaties Valken aan ons familiebedrijf. Met Van der Valk Hotel Hoorn openen wij ons 93ste hotel; een mijlpaal waar wij trots op zijn. Tessa van der Valk heeft de leiding over het hotel.

Hoe het begon

In 1862 begon Nicolaas van der Valk café de Gouden leeuw in zijn boerderij te Voorschoten. Nicolaas stierf in 1902 en zijn jongste zoon Martien kocht het café van zijn moeder in 1929. Omdat het café door een wegverbreding in 1939 gesloopt werd, bouwden Martien van der Valk en zijn vrouw Rie ernaast een nieuw restaurant met acht hotelkamers. Door hard te werken, een gastvrije en huislijke aanpak en vele vernieuwingen werd De Gouden Leeuw ook nu weer een groot succes. Wat resulteerde in nog een aantal vestigingen, die zij in de jaren na de Tweede Wereldoorlog samen met hun elf kinderen opbouwden.

Nu

Inmiddels staan de klein- en achterkleinkinderen van Martien en Rie aan het roer. Momenteel heeft de Van Der Valk-keten 70 vestigingen in Nederland, 13 in Duitsland, 9 in België, 3 in Frankrijk, 1 in Spanje, 1 in Bonaire, 1 in Curaçao en 1 in Florida. Daarnaast liggen de bouwplannen voor diverse multifunctionele en ultramoderne hotels klaar, waarbij het comfort van de gast nog steeds het uitgangspunt is.

Gastvrijheid

De basis van de succesvolle 'Van der Valk-formule' ligt nog steevast bij de visie op gastvrijheid van Martien en Rie. Hun instelling en ondernemersgeest is een voorbeeld voor de jongere generatie(s) 'Valken'. Met passie volgen zij de voetstappen van hun voorouders, wat resulteert in vestigingen die met de tijd meegaan, maar daarbij de gastvrije charme van weleer nooit zullen verliezen.

Als familiebedrijf zit gastvrijheid in ons hart en stroomt duurzaam ondernemen door onze aderen. Wij streven er na om het professionele horeca familiebedrijf Van der Valk in de toekomst te waarborgen. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar het succes van nu en morgen, maar juist ook naar de lange termijn en investeren in duurzaam ondernemen, zodat we ons bedrijf op de best mogelijke manier door kunnen geven aan de volgende generatie.
Onze visie op het vlak van duurzaamheid is dat de dochterondernemingen van Van der Valk International BV een duurzame bedrijfsvoering toepassen binnen alle bedrijfsprocessen. Hierbij wordt er gestreefd naar een goede balans en bewuste keuzes tussen de 3 P’s: People, Planet en Profit. Het is belangrijk is dat we continu monitoren of bepaalde bedrijfsbeslissingen anders kunnen; gezonder, vitaler, efficiënter en minder belastend voor betrokken personen, bedrijven en organisaties.

Strategie en profiel

Binnen Van der Valk International zijn er initiatieven en acties doorgevoerd om de hoeveelheid afval terug te dringen, het waterverbruik terug te dringen en zo min mogelijk CO2 uit te stoten.
Ons keten brede inkoopproces loopt via Van der Valk Inkoop voor zowel Food & Beverage als Non-Food producten. Er zijn vaste gecombineerde leveringsmomenten om het transport zo minimaal mogelijk te maken. Van der Valk Inkoop streeft er naar om milieuvriendelijke producten en materialen in te kopen. Hierover zijn concrete afspraken gemaakt met alle leveranciers. Ook geeft Van der Valk Inkoop de voorkeur aan leveranciers die reeds een duurzaamheidbeleid hebben en duurzame goederen leveren. Een goed voorbeeld hiervan is het bedrijf achter onze logistiek, HAVI Logistics BV; onze vaste partner in Nederland. HAVI Logistics BV werd in 2010 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu beloond met de Lean and Green Award, een prestigieuze prijs voor duurzame logistiek. We verbeteren ons inkoopproces als het gaat over inkoop van artikelen, food en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.
Afval wordt door de hotels gescheiden en apart verwerkt en geretourneerd.
Van der Valk International BV heeft als familiebedrijf en werkgever oog voor de lokale samenleving. Het HR beleid draagt actief bij aan de ontwikkelingen van een gemeente waarin we gevestigd zijn. Nog steeds komt een groot gedeelte van de werknemers van de hotels uit de directe omgeving. We streven er naar onze kennis, die wij leren in ons vakgebied, over te dragen aan onze medewerkers. We stimuleren de groei en ontwikkeling van onze medewerkers door opleidingsmogelijkheden door middel van e-learnings. Onze kennis over duurzaamheid dragen we over aan onze medewerkers. Intern is iedereen er zich van bewust dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een milieuvriendelijke omgeving. Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen HR-beleid door medewerkers te boeien en te binden.
We stimuleren samenwerkingsovereenkomsten met de lokale markten door bijvoorbeeld streekproducten in te kopen en te verwerken in onze gerechten.

Green Key

We vinden het belangrijk eerlijk en helder te zijn over ons MVO-beleid en de stappen die wij zetten om steeds duurzamer te worden. Al onze Nederlandse hotels hebben de Green Key classificering. De Green Key is hét internationale keurmerk voor organisaties in de toerisme- en recreatiebranche.
Het Green Key-label betreft horecaondernemingen, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), zorg voor het milieu binnen de organisatie en de natuur in hun omgeving. Om voor het Green Key certificaat in aanmerking te komen, dienen maatregelen genomen te worden. Deze maatregelen bestaan uit verplichte en optionele onderdelen. Een onderdeel is bijvoorbeeld besparing van water door waterbesparende perlators en handdouches. Green Key Nederland kent drie niveaus: brons, zilver en goud. Hoe meer optionele maatregelen er gerealiseerd zijn, hoe hoger de ranking is.

Verduurzamen met de gast centraal

Onze uitgangspunt is dat onze gasten er op moeten kunnen vertrouwen dat we rekening houden met milieu en maatschappij, zonder dat het door ons vereiste hotelcomfort verloren gaat; van de inrichten van de hotelkamer tot het serveren van onze gerechten.
We vragen de hotelgast zelf ook bij te dragen aan het verduurzamen door bijvoorbeeld meerdere dagen gebruik te maken van de handdoeken en het bedlinnen. Op elke kamer wordt de gast hierop (tweetaling) geattendeerd.

Human Resources

Wij trainen onze medewerkers graag zich zelfverzekerd en vakbekwaam te voelen. We leiden ze op, op de werkvloer en maken sinds kort gebruik van e-learnings op afdelingsniveau. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en wat er van hen verwacht wordt. Onze medewerkers vertegenwoordigen onze emotionele waarde van ons familiebedrijf. Daarom willen we ze graag laten groeien in hun vakgebied of begeleiden naar omscholing. Ook indien er langdurige uitval is, kunnen we ze intern begeleiden. Bij Van der Valk Vitaal in Tiel is revalidatie op elk gebied van herstel mogelijk.

Gebruik van warmtepompen en warmteterugwinning

Een warmtepomp is een apparaat dat de energie uit lucht, water of bodem omzet naar warmte voor verwarming en water. Omdat warmtepompsystemen weinig tot geen fossiele brandstoffen gebruiken is hun milieubelasting erg laag. Tegelijk is het rendement van deze manier van de accommodatie verwarmen enorm hoog. Het is dan ook een van de meest duurzame manieren om te verwarmen en het warm water te regelen. Warmtepompen gaan zeker vijftien jaar mee, zeker zo lang als een Cv-ketel, en vereisen minder onderhoud.

Warmte terugwinning betekent dat de warmte uit de lucht die afgevoerd wordt, voor maximaal 95 procent weer in de toevoerlucht wordt gebruikt. Denk hierbij aan ventilatiesystemen voor restaurants, keukens, zalen, zwembad en fitness. De lucht die via deze systemen wordt afgezogen geeft zijn warmte af aan de, geheel gescheiden en gefilterde, verse luchttoevoer. Door het hoge rendement is na-verwarming niet noodzakelijk. Hierdoor kan zonder hinderlijke tocht, maar ook zonder geluidsoverdracht (van en naar buiten) adequaat worden geventileerd.

Verduurzamen van energie door gebruik van zonne-energie, verlichting en laadpalen voor elektrische auto’s

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland heeft een stimuleringsregeling voor Zonne-energie in het leven geroepen.
In het kort: Voor de energie die opgewekt wordt middels zonnepanelen vergoedt RVO een bedrag per KwH over een periode van 15 jaar.

Zonne-energie wordt benut om thermische (zonneboilers) of elektrische (zonnepanelen) energie op te wekken. Ons installatiebureau Techval, een van onze dochterbedrijven, heeft de nodige ervaring opgedaan in beide vormen van zonne-energie opwekking.

Elektrische auto's zijn niet meer weg te denken uit het huidige straatbeeld. Ze zijn schoner, stiller en zuiniger en bieden voldoende comfort. Autofabrikanten brengen meerdere elektrische modellen op de markt en batterijtechnologie ontwikkelt in een snel tempo. Wij werken nauw samen met onze partners om elektrisch rijden in Nederland een verdere impuls te geven.
Wij zorgen ervoor dat u veilig, eenvoudig en duurzaam bij onze hotels kunt opladen.

De LED-verlichting wordt overal toegepast in onze hotels. LED verbruikt minder energie dan de spaarlamp, tl-lamp en de traditionele gloeilamp. Andere voordelen van LED zijn:
• energiezuinig en kostenbesparend
• lange levensduur
• hoge lumen/watt verhouding
• geringe warmteontwikkeling.

Uitstoot voorkomen

CO2 is een reukloos en kleurloos gas in de natuur. Normaal wordt de CO2 gebruikt door planten die er weer zuurstof van maken. CO2 is de chemische naam voor kooldioxide. Deze stof komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie en aardgas. Vooral de CO2 uitstoot door de zware industrie, het transport en het verkeer is een groot probleem. Het is dus heel erg belangrijk om de CO2 uitstoot te verminderen. Wanneer dit op de lange termijn niet gebeurt, dan kan dit leiden tot een slechter en versterkt broeikaseffect. Dit kan weer flink wat milieuproblemen opleveren.

In 2014 heeft Van der Valk International besloten om meer investeringen te doen om de CO2 uitstoot te reduceren.

Dit gebeurt o.a. door toepassingen van Led verlichting, warmtepompen, warmtepompboilers, WKO (Hotel Hoorn) en WKK (Hotel Zuidbroek, Amersfoort, Leusden en Tiel).

Afzuigkappen worden gestuurd op rook en temperatuur. De afgezogen keukenlucht wordt behandeld zodat de energie ook uit deze lucht gehaald kan worden in plaats van direct naar buiten afgeblazen te worden.

Onze hotels warmen het water op met zonne-energie waardoor CO2-uitstoot maximaal wordt beperkt.

Een aantal van onze hotels maken gebruik van biogas als brandstof voor de warmte-kracht-centrales (WKK). Biogas in een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van biologische enzymatische processen. Grondstoffen hiervoor zijn bij ons in de hotels organische afvalstromen. Vanwege zijn oorsprong is biogas een duurzame energiebron en compenseert het de uitstoot.

Sedum daken

Waar de mogelijkheid zich voordoet, voorzien wij daken van Sedum-vegetatiesysteem op onze hotels en dochterbedrijven. Sedum zorgt voor fijnstofbinding, waterbuffering, biodiversiteit en CO2 reductie. De voordelen van een ‘groendak’ zijn ook een betere warmtewering en geluidsisolatie, maar ook de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving nemen toe.

Ondersteuning van goede doelen

Vanuit onze passie voor hospitality bieden wij een tweetal goede doelen onze ondersteuning aan.

Stichting EET met je hart

EET met je hart wil eenzaamheid tegengaan door het mogelijk maken van waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Het hogere doel van EET met je hart is buurtbewoners te inspireren om zelf in beweging te komen en zich te verbinden met deze ouderen.

EET met je hart zet zich in voor kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen, moeilijk de deur uitgaan en weinig mensen ontmoeten. De kwetsbaarheid wordt versterkt door bijvoorbeeld een fysieke beperking, een klein sociaal netwerk, de financiële situatie of verlegenheid en angst.

Uit eten staat voor genieten, plezier, samen zijn en geluk delen met elkaar, en dit alles in een warme sociale context.
Zou het nu niet mooi zijn als we een beetje van dit gevoel kunnen delen met ouderen die in eenzaamheid door het leven gaan?

Actief in ’s Hertogenbosch en gedragen door Hotel Nuland en Hotel Vught.
Vanaf 2017 actief in Tiel en gedragen door Hotel Tiel.
www.eetmetjehart.nl
Ambassadeur sinds 2014 Mevrouw Toos van der Valk
Ambassadeur vanaf 2017 Elfi van der Valk

Stichting Petje Af

Nederland is een ontwikkeld land waar veel kinderen het goed hebben. Toch vallen er helaas kinderen buiten de boot. Stichting Petje af is er voor deze kinderen met wie het niet goed gaat of dreigt te gaan.
Kinderen horen zich op jonge leeftijd niet druk te maken over hun toekomstkansen. Jonge kinderen horen geen negatief (zelf)beeld te hebben of te ontwikkelen. Kinderen hebben recht om op te groeien binnen een stabiele en veilige omgeving. Ze mogen worden wie ze zijn.

Vanuit deze gedachten formuleert Petje Af haar missie als volgt:
“Bij Petje af vinden wij het belangrijk dat ieder kind op zoek kan gaan naar zijn of haar eigen talenten en mogelijkheden door het aanbieden van diverse nieuwe (leer)ervaringen. Wij willen bouwen aan het zelfvertrouwen van kinderen en hiermee een bijdrage leveren aan een positiever zelfbeeld. We willen de kinderen leren verantwoording te nemen voor hun eigen leven om zodoende een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.” Stichting Petje Af doet dit door middel van de deelname aan weekendscholen.

Actief in Tiel vanaf 2017
www.petjeaf.nl

Ambassadeur sinds 2016 Elfi van der Valk

Welkom

Kom onze gastvrijheid ervaren in Van der Valk Hotel Hoorn, u bent van harte welkom.