Aanvullende voorwaarden

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden die diensten aan ons aanbieden. Een voorbeeld van een dergelijke derde partij die ons diensten aanbiedt is Oaky B.V. We kunnen de Oaky-services gebruiken om met u te communiceren en om u specifieke diensten en upgrades aan te bieden die betrekking hebben op uw verblijf bij ons. Oaky treedt op als een gegevensverwerker van uw persoonlijke gegevens namens ons, met het doel om de Oaky-diensten aan ons aan te bieden. We eisen van alle externe dienstverleners dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren, deze in overeenstemming met de wet behandelen en uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Voor een overnachting binnen Van der Valk Hotel Hoorn dienen beide jongeren 18 jaar of ouder te zijn.