Heeft u van uw diner genoten? Laat het een ander weten!

1. Schrijf een review online op Google of TripAdvisor 
2. Volg ons op Instagram of Facebook 
3. Vul in onderstaand formulier uw naam en e-mailadres in waarmee u de review plaatst

Verplicht veld

ACTIEVOORWAARDEN "WIN BACK YOUR DINNER".

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “win back your dinner” van Van der Valk Hotel Hoorn B.V., gevestigd te Westfriese Parkweg 1, 1625 MA in Hoorn. Btw-nummer NL851188151B01 (hierna: “Van der Valk Hotel Hoorn”). De actie heeft tot doel het aantal reviews op Google te vergroten om zo betere zichtbaarheid te krijgen.

Actieopzet

Je kunt één keer per e-mailadres meedoen aan deze winactie. Wanneer blijkt dat iemand meerdere malen heeft meegedaan aan deze winactie, mag Van der Valk Hotel Hoorn de eventueel uitgereikte prijs aan deze persoon laten vervallen. Iedereen die zijn of haar gegevens invult en een review plaatst op Google, en dus deelneemt aan deze actie, gaat akkoord met de actievoorwaarden. Bij het plaatsen van uw review op Google voor van Van der Valk Hotel Hoorn (vóór 31 mei 2023), het inschrijven voor de nieuwsbrief én het volgen van de Facebook en Instagram accounts van Van der Valk Hotel Hoorn maakt u kans op een Live Cooking diner of Menu van de Chef in ons a la carte restaurant in Van der Valk Hotel Hoorn te Hoorn volgens de hieronder genoemde voorwaarden.

Trekkingen

Er is één (1) trekking waarbij de winnaar bekend gemaakt wordt. De trekking zal plaatsvinden in de 1e week van juni 2023. De winnaar mag één persoon meenemen om mee te dineren in Van der Valk Hotel Hoorn. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via het opgegeven e-mailadres.

Voorwaarden voor deelname

Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. Van der Valk Hotel Hoorn heeft het recht de prijs te laten vervallen indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is. Van der Valk Hotel Hoorn wil met deze winactie de zichtbaarheid op Google vergroten.

Voorwaarden van de winactie

Deze prijs betreft een diner voor 2 personen in ons a la carte restaurant waar u kunt genieten van het Menu van de Chef of een Live Cooking diner.

Wanneer u hier gedineerd hebt bij ons a la carte restaurant wint u de Menu van de Chef voor 2 personen.

Wanneer u gedineerd hebt bij onze Live Cooking wint u een Live Cooking diner voor 2 personen.

De winnaar mag zelf bepalen op welke datum deze wil komen dineren. Deze prijs is geldig tot en met 30 september 2023 en niet geldig op feestdagen.

 

Het diner is exclusief:

  • Dranken

Aanvullende voorwaarden in verband met de winactie

Van der Valk Hotel Hoorn behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de actie ongeacht de reden.

Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten, ook niet wanneer winnaars al een bestaande reservering voor Van der Valk Hotel Hoorn of een andere bestemming bij Van der Valk Hotels of een wederverkoper van Van der Valk Hotels hebben vastgelegd.

Voor vragen en het reserveren van de gewonnen overnachting kunt u contact opnemen met hoorn@valk.com

Persoonsgegevens en privacy

Voor deze winactie verzamelen wij persoonsgegevens. Dit betreft je geslacht, naam, de naam van een eventuele introducé en je e-mailadres. Dit doen wij zorgvuldig en volgens de AVG richtlijnen. Wij gebruiken je gegevens om te communiceren over deze winactie. Wanneer je je inschrijft voor de Van der Valk Hotel Hoorn nieuwsbrief, brengen wij je onder andere op de hoogte van onze aanbiedingen, updates en leuke (win)acties. Deze nieuwsbrief sturen wij digitaal. Je kunt je op elke gewenst moment uitschrijven via de afmeldingslink onderaan elke nieuwsbrief.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor deze actie worden zo snel mogelijk na het verblijf in Van der Valk Hotel Hoorn verwijderd. Persoonsgegevens die we bewaren wanneer een deelnemer zich inschrijft voor onze nieuwsbrief bewaren wij tot wederopzegging.

Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met deze winactie. Winnaars die hun medewerking verlenen hebben geen recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.

Winnaars kunnen met naam genoemd worden op de Van der Valk Hotel Hoorn Facebookpagina, Instagrampagina en/of de Van der Valk Hotel Hoorn LinkedIn pagina.

Overige bepalingen

Van der Valk Hotel Hoorn mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.

Voor klachten over deze actie kun je contact opnemen met hoorn@valk.com.  

Van der Valk Hotel Hoorn handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan Van der Valk Hotel Hoorn. 

Door deel te nemen aan deze winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze actievoorwaarden.